Hlavná stránka

Pomôžete tým, ktorí to potrebujú!

Pomôžte nám pomáhať!


Deťom chorým, týraným, zanedbávaným, zneužívaným, postihnutým alebo deťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života pomáhame už dvanásť rokov.

Stoja za nami reálne príbehy, reálne deti, reálna pomoc.

Prečítajte si ďakovné listy obdarovaných.

Ďakujeme, Vaša pomoc znamená nádej.

“Aký hrozný by bol svet, keby sa nerodili deti, ktoré so sebou prinášajú možnosť dokonalosti a nevinnosti.” John Ruskin

Číslo účtu:

Nadácia Pomoc deťom v ohrození: 2627545716/1100

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2754 5716