2% z dane

- Opäť nastal čas, keď sa podávajú daňové priznania. Aj v tomto roku môže každý, kto má firmu alebo je zamestnaný určiť, kam poputujú 2 % z jeho už zaplatených daní.

- Naša organizácia POMOC DEŤOM V OHROZENÍ je zaregistrovaná ako príjemca 2 % daní. Vaše 2% z daní nám pomôžu podporovať deti, ktoré sa ocitli v núdzi. Pomôžte nám pomáhať deťom v ohrození.

Údaje potrebné k vyplneniu vyhlásenia sú nasledovné:

- IČO/SID 30789842

- Právna forma Nadácia

- Obchodné meno Nadácia Pomoc deťom v ohrození

- Sídlo/Ulica Mostová 2, 811 02 Bratislava

Bližšie informácie ohľadne spôsobu poukázania 2 % sú na stránke www.rozhodni.sk