Komu sme pomohli

Týraným matkám a ich deťom sme prefinancovali rekondičný pobyt za účasti psychológov a špeciálnych pedagógov v rekreačnej oblasti Domaša. Program pomoci pre týrané matky s deťmi organizovalo záujmové združenie Fenestra z Košíc.

 

Detským pacientom onkológie sme pomohli kúpou 400 ks spinálnych ihiel. Dar obdržalo Združenie na pomoc detskej onkológii pri Detskej Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou v Bratislave.

 

Pomohli sme detským pacientom onkológie kúpou dvoch intravenóznych katétrov v celkovej hodnote 19 398,- Sk. Dar obdržala Spoločnosť detskej onkológie Košice.

 

Malým pacientom Gynekologicko-pôrodníckej nemocnice na Partizánskej 27 v Bratislave sme poskytli infúzne dávkovače pre novorodencov v celkovej hodnote 39 000,- Sk.

 

Zorganizovali sme verejnú zbierku na nákup inkubátora pre predčasne narodené deti pre Gynekologicko-pôrodnícku nemocnicu na Partizánskej 27 v Bratislave.

 

Pripravili sme deň s IbrahimomMaigom pre hluchonemé deti zo SOU pre hluchonemé deti na Koceľovej ulici v Bratislave.