v roku 2002

8 ročnej Lenke  s diagnózou Detská mozgová obrna (ďalej len DMO) sme zakúpili polohovateľnú stoličku v hodnote 12 719,- Sk. Vďaka tejto stoličke môže Lenka navštevovať školu pre telesne postihnuté deti a nie je odsúdená na domácu výuku.

 

Súrodencom Marekovi a Ľubomírovi s diagnózou DMO sme poskytli nutné ošatenie, ktoré sme získali ako dar od Hypernova Slovakia.

 

7 ročnej Dianke  z detského krízového centra  sme pred nástupom do školy zakúpili školskú tašku aj s potrebami v hodnote 2 119,- Sk.

 

9 ročnému chlapcovi Jankovi , ktorý žije s diagnózou rázštep chrbtice v domácom ošetrení sme zakúpili použitý počítač v hodnote 9 096,- Sk. Vďaka počítaču sa chlapec učí písať a komunikovať so svetom.

 

8 mesačnému Davidovi  sme prepožičali na rok prístroj na monitorovanie dýchania v hodnote 8 000,- Sk.

 

Ročnému chlapčekovi Filipovi sme zapožičali prístroj na kontrolu dýchania v hodnote 8 000,- Sk.

 

Polročnej Dianke, ktorej život ohrozuje zástava dýchania, sme prepožičali prístroj na kontrolu dýchania v hodnote 8 000,- Sk.

 

Dvojročnej Petre, ktorej lekári našli zhubný nádor v brušku, sme pomohli vecným darom - kúpou plienok, liekov a oblečenia v celkovej hodnote 8 000,- Sk.

 

Deťom z Materskej škôlky v Púchove, ktorým zatekala strecha na elektroinštalácie a ohrozovala ich život. Nadácia prefinancovala opravu strechy sumou 20 000,- Sk.

 

Telesne postihnutej plavkyni Natálii sme pomohli tak, že sme jej zaplatili účasť na kvalifikácií plavcov na majstrovstvách Nemecka v plávaní s medzinárodnou účasťou v hodnote 30 000,- Sk. Natália vďaka svojej húževnatosti a talentu získala na spomínaných majstrovstvách zlatú, striebornú a bronzovú medailu v rozličných disciplínach.

 

Pomohli sme malým pacientom onkológie kúpou dvoch kusov intravenóznych katétrov, ktoré znižujú pravdepodobnosť infekcie a bolesť pri dávkovaní liekov. Katétre v hodnote 19 780 ,- Sk poputovali na detské onkologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

 

Telesne a mentálne postihnuté deti, ktoré pravidelne navštevujú hippoterapiu v TJ HIPOLOG ZOO sme podporili darom 50 000,- Sk. Aj vďaka nášmu príspevku sa pre postihnuté deti podarilo vybudovať vykurovanú prezliekáreň a šatne.

 

Piatim žiakom zo sociálne slabých rodín zo Špeciálnej základnej školy sme zaplatili účasť v škole v prírode vo Vysokých Tatrách v sume 10 000,- Sk.

 

Kúpou elektromagnetického prístroja APLIKÁTOR TROJDEKA potrebného k fyzioterapii sme pomohli chorým a postihnutým deťom, ktoré navštevujú centrum Nezábudka v Turni. Združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi NEZÁBUDKA dostalo od nás dar v hodnote 9 559,- Sk.

 

Ôsmim týraným deťom z Detského Krízového Centra Náruč zo Žiliny sme pomohli tak, že sme im zaplatili letný diagnostický detský indiánsky tábora v Kubrici pri Trenčíne a to v celkovej sume 33 560,- Sk.

 

Detským pacientom z celého Slovenska sme pomohli kúpou zdravotníckych prístrojov (germicídny žiarič, lineárny dávkovač, elektrická odsávačka) v hodnote 101 947,- Sk. Dar obdržal spádový Národný onkologický ústav na Klenovej ulici v Bratislave.

 

21 deťom v detskom krízovom centre Brána do života sme pomohli vecným darom - ošatením, obuvou a školskými taškami, ktoré sme získali od Hypernova Slovakia.

 

Združeniu na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi Nezábudka sme pomohli aj vecnými darmi pre 53 detí - ošatením v nadmerných veľkostiach pre telesne a duševne postihnuté deti.

 

Deťom z Ústavu sociálnych služieb Hestia sme pomohli vecnými darmi - obuvou a ošatením.