v roku 2003

Deťom s poruchou učenia a správania z liečebno-výchovného sanatória v Bratislave zakúpením športových potrieb v hodnote 25 312,60 Sk

 

Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Šahách zakúpením hygienických potrieb (plienky, šampóny, detské oleje, ...) v hodnote 4 985,80 Sk

 

15 ročnému Máriovi s diagnózou: MYOPATIA zakúpením ručného masažéra a systému svetelnej terapie v hodnote 11 872,30 Sk

 

7 ročnému Ivankovi s vrodenou metabolickou poruchou, (ZŤP) zakúpením tzv. suchého bazénu v hodnote 10 630,80 Sk, vďaka ktorému sa vzhľadom na jeho nekoordinovanosť pohybu môže bezpečne pohybovať po väčšej ploche

 

10 ročnému Kevinovi, ktorému sme po liečbe chemoterapiou zakúpili na základe odporúčaní lekára 50 ks tabliet BIOBRAN v hodnote 2 400,- Sk za účelom posilnenia organizmu

 

• deťom zo sociálne slabých rodín:

 

rodine K. zakúpením školských potrieb a odovzdaním obnoseného šatstva

 

rodine G. zaplatením stravného v školskej jedálni v hodnote 3 054,- Sk

 

10 ročnému Kevinovi, ktorému po úraze hlavy diagnostikovali inoperabilný tumor pons, ktorý sa nachádza na kmeni mozgu a nedá sa operovať. Zakúpili sme mu odšťavovač v hodnote 1 699,- Sk, vďaka ktorému má neustály príjem vitamínov, ktoré pri chemoterapii stratil.

 

16 ročnému Vladimírovi zo sociálne slabej rodiny, ktorému sme preplatili druhú cestu do Paríža (prvá liečba nebola dostačujúca), kde v nemocnici Foundation Opthalmologique Adolphe De Rotschild absolvoval náročnú operáciu na uzatvorenie arteriovenóznej malformácie bez poškodenia nateraz funkčného mozgu.

 

ŠK TPM Altius, Mokrohájska, účastníkom juniorského tenisového kempu pre tenistov-vozíčkarov, ktorým sme darovali 30 kusov tričiek.

 

13 ročnému Jankovi s diagnózou imunodeficiencia v oblasti celulárnej zložky imunity, ktorému sme zakúpili 1 000 ks tabliet Wobenzyn v hodnote 5 323,30 Sk, ktoré by mu mali podporiť imunitu.

 

Trojročnej Dominike  s diagnózou mozgová obrna, epilepsia a mikrocefalia, ktorej sme prispeli sumou 4 000,- Sk na podstúpenie liečby EEG biofeedback.

 

Pätnástim deťom občianskeho združenia OPEM sme zaplatili alternatívny prázdninový program vedený Diagnostickým centrom pre mládež v Záhorskej Bystrici ako deti s poruchou správania v hodnote 22 950,- Sk.

 

Novonarodenému Davidkovi sme prepožičali na rok prístroj na monitorovanie dýchania v hodnote 8 000,- Sk.

 

Štyrom súrodencom, ktorí sú od svojho narodenia hospitalizovaní na detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Šahách s diagnózou Czyglenajarov syndróm. Nadácia spoločne s darcami, firmami Sk Consulting a SAP zakúpila lampu na ožarovanie v celkovej hodnote 49 406,50 Sk. Vďaka pravidelnému ožarovaniu v nemocničnom prostredí sa podarí v organizme detí odbúrať nadmernú produkciu bilirubínu a zachrániť im tak život.

 

12 ročnému Patrikovi  zo sociálne slabej rodiny žijúcej na hranici biedy sme na rok zaplatili stravovanie v školskej jedálni a príspevok na návštevu Ľudovej školy umenia.

 

14 deťom týraných a zneužívaných žien združených v záujmovom združení Fenestra sme pomohli prefinancovaním kúpy psychodiagnostickej sady testov v hodnote 17 000,- Sk. Vďaka testom dokáže detský psychológ určiť mieru psychickej traumy u dieťaťa, ktoré bolo svedkom alebo subjektom fyzického a psychického týrania v domácnosti.

 

10 ročnému Barnabášovi Blahovi s diagnózou detská mozgová obrna sme zakúpili polohovateľnú stoličku so stolom, vďaka ktorým dokáže sám jesť a čítať. Cena daru dosiahla 6 690,- Sk.