v roku 2004

Deťom zo sociálne slabých rodín z Košíc zakúpením školských a hygienických potrieb a stravy v hodnote 5 000,- Sk

 

Integrovanému sociálnemu centru v Málinci zakúpením hygienických a čistiacich potrieb v hodnote 6 101,60 Sk. Integrované centrum je neštátna nezisková organizácia poskytujúca svoje sociálne služby desiatim deťom s fyzickým a psychickým postihnutím

 

deťom s narušeným správaním z Diagnostického centra v Záhorskej Bystrici, ktorým sme zakúpili športové pomôcky v hodnote 20 579,- Sk a odovzdali použitý veľkoplošný koberec

 

zrakovo postihnutému chlapcovi, ktorému sme prispeli sumou 3 330,- Sk na zakúpenie čítacej lupy TwinkleStar

 

10 ročnému Matejovi, ktorému sme darovali počítač vrátane monitora, klávesnice a príslušenstva

 

10 ročnej Lujze, ktorá nie je schopná sa bez pomoci tretej osoby sama pohybovať, sme zakúpili vaňové otočné ortopedické sedadlo v hodnote 12 080,- Sk

 

Občianskemu združeniu Klub Cystickej fibrózy z Košíc sme venovali výťažok z koncertu Jany Kirschner usporiadaný dňa 17.12.2003 v Bratislave vo výške 200 000,- Sk

 

14 ročnému Jakubkovi, s diagnózou Autizmus sme darovali počítač spolu s klávesnicou a príslušenstvom

 

štvorročnej Dominike s diagnózou detská mozgová obrna, epilepsia a mikrocefalia, ktorej sme v minulom roku prispeli na podstúpenie liečby EEG biofeedback a po pozitívnych výsledkoch tejto liečby sme zaplatili ďalších 70 sedení EEG tréningu v hodnote 28 000,- Sk

 

ambulancii detskej kliniky na Kramároch, ktorá nemala k dispozícii základné zdravotné pomôcky sme zakúpili zdravotné pomôcky v hodnote 25 059,- Sk, (kojenecká váha, digitálna váha, podpätný tlakomer, ortuťový tlakomer, ušný digitálny teplomer, fonendoskop)

 

10 ročnému Jankovi (ZŤP), (rázštep chrbtice) sme zakúpili v hodnote 10 410,- Sk prístroj svetelnej terapie Bioptron. Janko absolvoval 9 odborných operácií a 11 rehabilitačných pobytov a podľa vyjadrenia odborného lekára sa jeho zdravotný stav používaním lampy veľmi zlepšuje

 

7 ročnej Lujze  s detskou mozgovou obrnou sme doplatili na ortopedickú autosedačku 5 298,30 Sk (čo predstavuje 5% z celkovej ceny stoličky, ktorú vo výške 95% preplatil okresný úrad). Lujza trpí ťažkou psychomotorickou retardáciou, nerozpráva, nesedí a vyžaduje stálu starostlivosť

 

6 ročnému Miškovi, ktorý má myeloblastovú leukémiu, sme zakúpili liek v hodnote 127 389,- Sk, ktorý bol životne dôležitý na doliečenie pľúcnych komplikácií pred plánovanou transplantáciou kostnej drene

 

V Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch nadácia zrealizovala projekt "skrášlenie detského nemocničného oddelenia". Cieľom projektu bolo pomôcť vytvoriť vhodné materiálno, psychologicko-sociálne prostredie, ktoré pomáha malým pacientom spríjemniť hospitalizáciu v nemocnici.

 

Materskej škole, 1. detskej klinike sme odovzdali materiálne dary: detský nábytok, hračky, koberec, závesy, v celkovej sume 20 307,- Sk. Aj vďaka finančným príspevkom darcov sa malý pacienti tešia z vynoveného prostredia Materskej školy.