v roku 2015

Aktivity rok 2015

34 rodinám sme zaslali finančnú pomoc vo výške viac než 8 tis. Eur. Ďalších 31 rodín dostalo od nás balíky so šatstvom, drogériou, potravinami a hračkami. Náš ženský kolektív nazbieral, vytriedil a zabalil vyše 69 obrovských balíkov, ktoré putovali do celého Slovenska. Už tretíkrát po sebe sa nám osvedčila aj spolupráca s vojenským útvarom v Ružomberku, ktorý vyzbieral 375 eur pre rodinu v núdzi. Zároveň sme nadviazali spoluprácu so Základnou školou Pri kríži v Bratislave, kde deti za pomoci učiteľského zboru napísali a vydali knihu ako si predstavujú život svojich rovesníkov, z ktorej predaja nám venovali výťažok.. Tešili sme sa i aktivite maséra Reného, ktorý organizuje v Bratislave tzv. massage parties, z ktorých výťažok putuje takisto pre našu nadáciu. Vážime si aj celoročné finančné príspevky od viacerých našich už stabilných darcov.