v roku 2016

V  roku 2016 nadácia svojou činnosťou podporila 46 rodín finančnými čiastkami, ktoré boli použité na nákup nevyhnutných osobných potrieb, ako aj na  čiastočné financovanie liečebných pomôcok, rehabilitačných pobytov a procedúr a 21 rodinám nadácia poslala 59 balíkov s ošatením, školskými potrebami, hygienickými a domácimi potrebami, ktorými aspoň čiastočne zmiernila ich zlú finančnú situáciu.